Бюро Житомирського обласного комітету ТСОУ

  обирається пленумом комітету обласної організації терміном на 5 років;
-   збирається на засідання по необхідності, але не рідше одного разу на три місяці;
-   розглядає і затверджує перспективний план роботи обласної організації та її комітету на наступний рік;
-   затверджує бюджетний, зведений річний бухгалтерські звіти і баланси фінансово-господарської діяльності комітету і підпорядкованих організацій;
-   затверджує кошториси прибутків і витрат;
-   затверджує (відміняє) рішення керівних органів районних, міських, об’єднаних (район, місто)  райміських, міжрайонних організацій про їх створення;
-   створює, ліквідує або реорганізує районні, міські, об’єднані (район, місто)  райміські, міжрайонні організації, а також госпрозрахункові організації та підприємства, СТК, гуртки, курси, секції, та інші, створені за власним рішенням організації  (вищі навчальні заклади та школи за погодженням з ЦК ТСОУ) у встановленому законом порядку за рахунок коштів обласної організації;
-   подає клопотання на Бюро ЦК ТСОУ про створення, реорганізацію та ліквідацію вищого навчального закладу;
-   приймає рішення про здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
-   заслуховує голів районних, міських, об’єднаних (район, місто), райміських, міжрайонних організацій, керівників навчальних, спортивних, авіаційних організацій, промислових підприємств про їх діяльність;
-   розглядає і затверджує після їх обрання кандидатури на посади голів районних, міських, об’єднаних (район, місто) рай міських, міжрайонних організацій;
-   затверджує статути (положення) районних, міських, об’єднаних (район, місто)  райміських, міжрайонних організацій, що входять до складу Житомирської обласної організації ТСОУ а також зміни та доповнення до даних статутів;
-   приймає рішення про зміну структури обласної організації у випадку зміни адміністративно-територіального устрою області, або в разі прийняття бюро ОК  рішення про створення об’єднаних (місто, район) райміських, міжрайонних організації;
-   відміняє рішення виборних органів районних, міських, об’єднаних (район, місто)  райміських, міжрайонних, організацій ТСОУ, якщо вони суперечать Статуту обласної організації або рішенням керівних виборних органів обласної організації та ТСОУ в цілому;
-   створює і розподіляє резервний фонд матеріальних засобів і коштів;
-   здійснює контроль за ефективністю використання товарно-матеріальних цінностей, будівель, споруд, техніки, майна, грошових коштів в організаціях ТСОУ області;
-   приймає рішення про передачу (перерозподіл) майна, техніки, коштів, між організаціями, в разі їх неефективного використання;
-   приймає рішення про дальше використання майна організацій у випадку їх ліквідації, реорганізації;
-   затверджує зразки печатки, штампів, бланків та іншої атрибутики своєї організації, які реєструються у встановленому порядку.

Бюро Житомирського обласного комітету обрано на І  Пленумі 26 лютого 2015 року в складі 13 чоловік, персонально:

 

 1. Вербельчука Руслана Володимировича  – голову Олевської РО ТСОУ, директора Олевського СТК ТСОУ.
 2. Вращука Валентина Володимировича – голову Новоград-Волинської РМО ТСОУ; директора Новоград-Волинської  АШ ТСОУ.
 3. Гайструка Юрія Миколайовича – голову Житомирської МО ТСОУ, директора Житомирської АШ ТСОУ.
 4. Дячука Олександра Васильовича – заступника голови Житомирської ОО ТСОУ, начальника відділу ПК, ОМР і С ОК ТСОУ.
 5. Лисюк Наталію Олександрівну – помічника голови з кадрових питань.
 6. Люлька Валентину Володимирівну – заступника голови Житомирської обласної організації, начальника відділу бух обліку та звітності,  головного бухгалтера  ОК ТСОУ.
 7. Метельського Анатолія Францевича – голову Эмільчинської РО ТСОУ, директора Ємільчинського СТК ТСОУ.
 8. Мельника Валентина Миколайовича – помічника голови з підготовки кадрів та автомобільної служби.
 9. Меєр Надію Іванівну – помічника голови з контрольно-ревізійної роботи.
 10. Нестерчука Дмитра Миколайовича – голову Овруцької РО ТСОУ, директора Овруцького СТК ТСОУ.
 11. Ніколусь Михайла Олександровича – голову Житомирської обласної організації ТСОУ.
 12. Паянова Руслана Анатолійовича – голову Житомирської РО ТСОУ; директора Житомирського СТК ТСОУ.
 13. Поплавського Юрія Івановича – голову Баранівської РО ТСОУ; директора Баранівського СТК ТСОУ.

 

 

Рішенням ІІ Пленуму від 30 червня 2015 року із складу Бюро обласного комітету виведено Мельника В.М..