Про організацію

Житомирська область утворена 22 вересня 1937 року та розташована в центральній частині Східно-Європейської рівнини на півночі Правобережної України. Площа області 29,9 тис. км², чисельність населення області складає 1 мільйон 345 тисяч чоловік, з яких більше половини проживає в містах. В склад області входить 23 адміністративних райони та 5 міст обласного підпорядкування.

7 жовтня 1937 року, після утворення Житомирської області, на закритому засіданні облоргбюро КП(б)У була створена Житомирська обласна Рада  ТСОАВІАХІМу, яка функціонувала до липня 1941 року, тобто до дня окупації області німецько-фашистськими загарбниками. В роки Великої Вітчизняної війни вихованці ТСОАВІАХІМу Житомирщини про­явили високу ратну майстерність, стійкість і відвагу. Після звільнення області від фашистських загарбників, Жито­мирська обласна рада ТСОАВІАХІМу почала свою діяльність з 18 січня 1944 року. Районні і міські ради ТСОАВІАХІМу були створені у всіх ра­йонах і містах області. З 18 травня 1948 року обласна рада ТСОАВІАХІМу була розділена на три самостійних обласних комітети: ДТСАРМ, ДТСАВ і ДТСФЛОТ.

Оргбюро ДТСАРМ Житомирської області здійснювало керівництво обласною організацією ДТСАРМ, а 2 січня 1949 року був створений обласний комітет ДТСАРМ. Одночасно в області функціонували обласні комітети ДТСАВ і ДТСФЛОТ. Ці організації крім спільних задач військово-патріотичного виховання і розповсюдження технічних знань серед населення вели підготовку кадрів для Військово-повітряного Флоту (ДТСАВ), для Військово-морського Флоту (ДТСФЛОТ), для сухопутних військ країни – ДТСАРМ. На ДТСАРМ також були покладені функції очищення території області від вибухонебезпечних предметів. 20 серпня 1951 року ДТСАРМ, ДТСАВ і ДТСФЛОТ були об’єднані в обласну організацію Добровільного Товариства Сприяння Армії, Авіації і Флоту (ДТСААФ), яку очолював обласний оргкомітет, а з 1953 року обласним комітетом ДТСААФ, підпорядкованим безпосередньо Республіканському комітету ДТСААФ УРСР. У всіх районах і містах області створені районні і міські комітети ДТСААФ.

Житомирська обласна організація ТСО України, як складова частина самостійної організації Товариства сприяння обороні України ( ТСО України ) була утворена 26 вересня 1991 року, саме в цей день, після прийняття 24 серпня 1991 року “Декларації про державний суверенітет” і “Акту про незалежність України”, ЦК ДТСААФ УРСР скликав VII позачерговий з`їзд оборонного Товариства, на якому було прийнято рішення про перетворення республіканської організації ДТСААФ в Товариство сприяння обороні України. Житомирська обласна організація Товариства сприяння обороні України – правонаступник Житомирської обласної організації ДТСААФ УРСР та є невід’ємною складовою частиною Товариства в цілому.

Основною метою Житомирської обласної організації ТСОУ є сприяння обороні України і підготовка членів Товариства до праці і захисту Вітчизни. Основними завданнями обласної організації ТСОУ є військово-патріотичне виховання населення, підготовка призовників з військово-технічних спеціальностей, підготовка для народного господарства кадрів масових технічних професій, розвиток військово-прикладних та технічних видів спорту.

Станом на 01.07.2012 року до складу Житомирської обласної організації входять 2 міських організації -Житомирська та Коростенська, Новоград-Волинська райміська,14 районних організацій та Бердичівська організація, які об'єднують 494 первинних організацій, на обліку яких перебуває    38 тисяч 341 член ТСО України.

В Житомирській обласній організації оборонного Товариства госпрозрахункову діяльність здійснюють:

  • 1 вищий навчальний заклад – Коростенський технічний коледж;
  • 4 автошколи (в Бердичеві, Житомирі, Радомишлі та Новограді-Волинському);
  • 11 спортивно-технічних клубів (Андрушівський, Баранівський, Бердичівський,  Житомирський, Ємільчинський, Коростишівський, Любарський, Малинський, Овруцький, Олевський, Чуднівський). В смт Ружин працює філія Бердичівської АШ, в смт. Червоноармійськ - філія Новоград-Волинської АШ, а в смт. Попільня -філія Андрушівського СТК ТСОУ.

Для здійснення статутних завдань обласна організація має в своєму розпорядженні 223 будівлі та споруди, 319 одиниць  різноманітної техніки, значну кількість зброї.

На ОМР упродовж 2000-2011 років витрачено біля 400 тис. грн., на спорт - 230 тис. грн. , зібрано членських внесків клубу - близько 500 тис.грн.
В навчальних закладах обласної організації за період 2000– 2011 років підготовлено  близько 80000 фахівців робітничих професій за 17 спеціальностями, крім того Коростенським технічним коледжем з моменту створення (у 2003 р.) підготовлено 636 чол. з вищою освітою за такими спеціальностями:

  • „обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів”;
  • „бухгалтерський облік”;
  • „обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем”.

В організаціях області в навчальному процесі використовується біля 100 класів, 32 лабораторії, 18 автодромів, маневрових майданчиків та площадок, в наявності 291 од. різноманітної оргтехніки, в т.ч. 125 од. комп’ютерної техніки, всі  організаці підключені до мережі Інтернет. Ці здобутки примножує колектив штатних працівників в кількості 272  чоловік, серед яких 74 працівника мають почесне звання  „Ветеран ТСО України”, а 35 співробітників та Новоград-Волинська автошкола, Бердичівський, Баранівський, Ємільчинський спортивно- технічні клуби  нагороджені „Почесним знаком Товариства сприяння обороні України”.

Колектив очолює голова Житомирської обласної організації ТСО України
НІКОЛУСЬ Михайло Олександрович

НІКОЛУСЬ Михайло Олександрович народився в 1950 р. Освіта: 1974 р. – Київське вище двічі Червонопрапорне загальновійськове командне училище ім. М.В.Фрунзе. 1984 р. – Військова академія ім. М.В.Фрунзе. Полковник запасу, більше 30 років прослужив у Збройних Силах на офіцерських посадах. Призначений на посаду голови Житомирської обласної організації наказом голови ЦК ДТСААФ СРСР від 01.07.1987 року №33.