Рада Правління ОО ТСОУ

Рада Правління Житомирської ОО ТСОУ скликається за необхідності головою обласної організації, але не рідше одного разу на три місяці.

Кількісний склад Ради Правління визначається Правлінням обласної організації.

До компетенції Ради Правління обласної організації належить:

 -   розглядати і затверджувати перспективний план роботи обласної організації та основні напрямки діяльності на наступний рік;

- здійснювати контроль за виконанням вимог Статуту, рішень керівних органів Товариства та обласної організації;

- розглядати проекти документів, що виносяться на розгляд Правління обласної організації;

- клопотати перед Радою Правління Товариства про створення, або ліквідацію навчальних закладів, спортивно-технічних клубів та інших юридичних осіб;

-  приймати рішення про створення, ліквідацію та реорганізацію навчальних закладів, спортивно-технічних клубів та інших юридичних осіб з обов'язковим попереднім погодженням з Радою Правління Товариства;

заслуховувати голів Відокремлених підрозділів районного рівня, керівників створених обласною організацією юридичних осіб про їх діяльність;

відміняти рішення керівних органів підпорядкованих обласній організації Відокремлених підрозділів районного рівня, якщо вони суперечать Статуту обласної організації або рішенням керівних виборних органів обласної організації та Товариства в цілому;

затверджувати Статути (Положення) та зміни до них створених обласною організацією юридичних осіб після попереднього погодження з Радою Правління Товариства;

- розглядати і затверджувати перспективні та фінансові плани підпорядкованих обласній організації Відокремлених підрозділів районного рівнят та юридичних осіб створених обласною організацією;

- розглядати і подавати на затвердження Раді Правління Товариства перспективний та фінансовий план обласної організації;

- приймати рішення про затвердження або відмову у затверджені кандидатів на посади голів Відокремлених підрозділів районного рівня;

- скликати позачергові засідання керівних органів, підпорядкованих Відокремлених підрозділів районного рівня;

- розпоряджатися майном закріпленим за обласною організацією, у відповідності до Положення, затвердженого у порядку визначеному Загальними Зборами Товариства.

 

Рада Правління Житомирської обласної організації  обрана Правлінням Житомирської обласної організації 22 лютого 2024 року в складі 5 осіб, персонально:

1. Островська Світлана Володимирівна – голова Житомирської МО ТСОУ, директор Житомирської АШ ТСОУ.

2. Гапчук Інна Анатоліївна – голова Бердичівської організації ТСОУ, директор Бердичівського МРСТК ТСОУ.

3. Дячук Олександр Васильович – голова Житомирської ОО ТСОУ.

4. Люлька Катерина Ігорівна – голова Житомирської РО ТСОУ, директор Житомирського РСТК ТСОУ.

5. Меєр Надія Іванівна -  помічник голови Житомирської ОО ТСОУ з обліку основних засобів та ТМЦ.

6. Осадчук Олександр Олексійович – голова Звягельської РМО ТСОУ, директор Новоград – Волинської АШ ТСОУ.

7. Слободенюк Володимир Іванович – голова Любарської РО ТСОУ, директор Любарського РСТК ТСОУ.